2012-05-16 20.39.19
2012-05-16 20.39.19
2012-05-16 20.39.57

Μαγεία

Είδος Βιτρίνα σε Κατάστημα λιανικής Πώλησης
Designer Βίβιαν Κόνη σε συνεργασία με το Fashion Workshop Mod’ Art International
Τοποθεσία Κολωνάκι